Portal:Arts

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

art nĩ kĩũgo gĩa kĩngeretha rĩorotaga mĩtangĩro ya andũ ya gũtunga maũndũ mena itanya rĩa gwĩkenia kana kwĩruta ona giinya kwĩgemia.


imwe cia makenga ma mĩhang'o ĩno nĩ ta:


>>Nyĩmbo

>>Ũcori